Oor Ons

Algemeen:

Die naam Harmonie het vorendag gekom uit die eienaar van die plaas se droom om in harmonie met die natuur te leef. Die einddoel is 'n simbiotiese verhouding tussen natuur en mens, wat sal lei tot volhoubare benutting van die natuurlike hulpbronne op die grond waaroor ons eienaarskap het. Ons voel baie sterk dat die grond aan ons geleen is en dat ons die verantwoordelikheid het om dit effektief te bestuur, sodat nie net winsgewende besigheid daarop bedryf kan word nie, maar ook opheffing van die plaas en sy mense én van die groter omgewing waarin die plaas geleë is, kan geskied.

Die plaas is 120 km Noord-Wes van Pretoria geleë, aan die voet van die Waterberge. Ons ontvang gemiddelde 'n reënval van 450-650 mm per jaar, wat sorg vir gesonde gemengde-bosveld-omstandighede, met soetveldweiding wat oorheers. Die area is baie geskik vir wildboerdery en dit is hoekom ons hierop fokus. Daar word 12 spesies wild gehuisves op Harmonie, diere wat gereeld besigtig kan word. Die wildgetalle word bestuur om oorbeweiding en oorbevolkingsdruk te minimaliseer en die bes moontlike natuuromstandighede te skep.

Boogjag:

Ons beskou Harmonie as 'n bestemming vir eksklusiewe boogjagervarings. Oor jag is ons passievol, en trots op die dienste wat ons lewer. Ons het die nodige fasiliteite deur fyn beplanning en baie ondervinding opgerig ten einde die boogjagter die bes moontlike kans op sukses te bied. Met standhoudende watergate en permanente voerpunte word die beweging van wild oor die plaas beheer - iets wat ook 'n gunstige impak op die jagter se ervaring het, aangesien die diere gewoond geraak het aan al vyf die skuilings. Die doel is hier nie om soveel diere moontlik te laat jag nie; die selektiewe jag van diere word nagestreef, met 'n verbetering in die algemene genepoel in die oog. Ons beskou die jagfaset as 'n belangrike meganisme om die volhoubare benutting van ons hulpbronne te bewerkstellig.

Harmonie Wildtelers:

Harmonie-Wildtelers is in 2014 as maatskappy tot stand gebring nadat ons die geleentheid raakgesien het om by die teelbedryf betrokke te raak. Die plaas is in die hartjie van die wildbedryfwêreld geleë, met afsetgebiede op ons voorstoep.

Ons het grond met topklas-weiding in ons area bekom en op grond van fyn beplanning en deur ingeligte besluite het ons die infrastruktuur van ses teelkampe gevestig gekry. Die kampe werk volgens 'n passiewe-bomastelsel: Elke kamp word bestuur deur toepassing van wisselweiding en die selektiewe uitvang van diere. Water word voorsien uit 'n sentraal geleë boorgat, spesifiek vir die doeleindes van die teelprojek gesink; dit vergemaklik die doseer en behandeling van diere wat daarvoor geselekteer is. Alle kampe is met geëlektrifiseerde heinings omring om roofdiere uit te hou, maar ook om die genetika te bewaar waarmee ons teel. Ons voel sterk dat dit 'n verantwoordelikheid is om goeie dieremateriaal te teel.

Nadat die infrastruktuur daargestel is, het ons spesies geselekteer volgens hul aanpasbaarheid by die tipes weiding wat ons tot ons beskikking het. Ons is oortuig dat natuurlike ruvoer-komponente belangrik is in enige ekostelsel.

Ons het die bes moontlike genetika wat ons begroting toelaat, bekom en is trots daarop om te se dat ons tans met die volgende spesies teel:

  • kruis-swartwitpense
  • goue wildebeeste
  • koning-wildebeeste
  • swart rooibokke

Ons visie vir hierdie faset van die Harmonie-boerdery is om ons wildgenetika algaande sodanig deur seleksie en gesonde bestuur te verbeter dat ons topmateriaal aan die mark kan lewer, waardeur ons in ruil 'n winsgewende sake-eenheid op die been kan kry.

Winsgewende boedery-eenhede is krities belangrik as voorwaarde vir die bewaring en instandhouding van ons natuurlike hulpbronne.